Powered by Blogger.

Saturday, February 16, 2008

Panalangin para sa Katotohanan

Panginoong Jesus, minsan Ka nang nagpakilala bilang Katotohanan.

Patnubayan Mo ang aming kababayang si Jun Lozada sa kanyang pagtestigo sa Senado. Pawiin Mo ang mga takot na kanyang nararanasan, mga takot na sumusubok sa kanyang pakatao't paninindigan sa wasto at nararapat.

Hipuin Mo rin ang puso ng iba pang Pilipino na maaaring magbigay-liwanag sa mga isyung nakakaapekto sa aming Inang Bayan, mga isyung may karapatan ang bawat mamamayang malaman. Maging matapang din nawa sila para isiwalat ang katotohanan.

Gabayan Mo ang mga senador na dumidinig ng anomalyang NBN-ZTE na kinasasangkutan umano ng mga makapangyarihan sa aming bayan. Maging patas at makatotohanan nawa ang gawain ito at hindi isang palabas lamang.

Liwanagan Mo ng pag-iisip ang akusado na makiisa sila sa pagtuklas ng katotohanan at huwag maging balakid dito.

Pangunahan Mo ang Pilipinas sa muli niyang pagtahak sa Iyong landas kung saan matatagpuan namin ang kaganapan ng buhay. Amen.

Birheng Maria, ipinaglihing walang-sala, ipanalangin mo ang bayang dumudulog sa iyo.

San Lorenzo Ruiz, Beato Pedro Calungsod, at Venerable Ignacia Del Espiritu Santo, ipanalangin ninyo ang ating Inang Bayan.

No comments:

Post a Comment

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP